shutterstock_1723862413

Mestwetgeving

De wetgeving is niet altijd eenduidig en vaak voer voor discussie. Zelfs ambtenaren van de NVWA en RVO, die er dagdagelijks mee bezig zijn, die toezicht houden en/of ons zouden moeten kunnen adviseren, worstelen met deze ondoorgrondelijke brij van  mestwetgeving.

Dat op zichzelf maakt het voor een ondernemer lastig om altijd overeenkomstig de wetgeving te handelen. Vragen bij de instanties om verduidelijking blijven te vaak vaag of onbeantwoord.

“Iedere Nederlander behoort de wet te kennen”

Nederland kent meer dan 10.000 wetten en andere regelingen die landelijk gelden. Toch zegt dat getal maar weinig. Elke wet kan talloze clausules en bepalingen bevatten, die soms weer overlappen met bepalingen uit andere wetten. Dan hebben we nog niet gesproken over de wet- en regelgeving vanuit de EU. Uit onderzoek is gebleken dat het in kaart brengen van alle wet- en regelgeving onbegonnen werk is. Toch dient iedere Nederlander de wet te kennen? Het mag duidelijk zijn dat deze stelling weliswaar klopt maar geen stand kan houden gezien de complexiteit en de veelvoud van regelgeving.

Met welke wetgeving kunt u te maken krijgen?

Nederland

 • Meststoffenwet (MW)                                           
 • Uitvoeringsbesluit meststoffenwet (UBM)
 • Uitvoeringsregeling meststoffenwet (URM)
 • Besluit gebruik meststoffen (BGM)                               
 • Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen (UGM)   
 • Omgevingswet / Wet Milieubeheer       

Europa

 • Verordening (EG) nr. 1069/2009 (dierlijke bijproducten)
 • Verordening (EU) nr. 142/2011    
 • Verordening (EU) nr. 2019/515             
 • Verordening (EU) nr. 2019/1009              

Maar op andere gebieden kunt u te maken krijgen met o.a.:

 • Vervoerswetgeving en gevaarlijke stoffen (ADR)
 • Omgevingswet en activiteitenbesluit
 • Arbowetgeving - denk aan de RI & E
 • Wet Bodembescherming
shutterstock_1723862413