Grote gerechtelijke actie in dossier mestfraude

Digestaat - illegale handel. Het is blijkbaar niet vanzelfsprekend om juist om te gaan met digestaat.

Er werden elf mensen aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het gaat volgens het parket om ‘mogelijk grootschalige fraude bij de illegale handel in digestaat’. Digestaat is het eindproduct van de mestverwerking. De betrokkenen wordt vorming van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en inbreuken op de mestwetgeving ten laste gelegd. 

Alle nieuwsberichten
Nieuws header lichter