Mestboete ontvangen en wat dan?

De NVWA stelt na de controle een rapportage op.

Voordat de NVWA een boete oplegt, stuurt de NVWA (of RVO) meestal eerst een brief met het voornemen tot het opleggen van een boete. Daar kun je vervolgens een zienswijze tegen indienen (meestal binnen twee weken). Dat is niet verplicht. De boete wordt normaal gesproken automatisch opgelegd wanneer je geen zienswijze indient. Tegen de definitieve boete kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen. Dien tijdig bezwaar in! Wanneer je niet tijdig bezwaar indient, is de boete onherroepelijk.

Vraag altijd het complete dossier op de bij de NVWA (inclusief hun rapportage). Het is wel zo belangrijk te weten waarop ze hun voornemen tot het opleggen van een boete op baseren.

Maar ons adagium blijft "voorkomen is beter dan genezen" en laat het niet zo ver komen!

shutterstock_1099572014
anp-controle-ophokplicht-2

Onverwachts bezoek?

De NVWA controleert of ondernemers zich houden aan de mestwetgeving en regels. Ze komen nooit alleen.Je bent verplicht mee te werken aan controles. Wanneer de inspecteur van de NVWA inzage wil in je boekhouding, mag je dat dus niet weigeren. Weigeren is strafbaar. 

Indentificatie en doel van het bezoek

Opspringsambtenaren zullen zich altijd identificeren en zo niet, vraag ernaar. Weet met je te maken hebt. Vraag naar het doel van de controle of van het bezoek. Blijf rustig en beheerst. Zij doen gewoon hun werk. Het is van belang dat je rustig blijft en beleefd. Ga niet in discussie, dat komt later wel.

Weet je de antwoorden niet?

Geef dan geen antwoord of geef aan dat je het moet opzoeken en er op een ander tijdstip op terug zult komen. Verzoek de vragen op papier te zetten zodat je een gedegen antwoord kunt geven. Ga vooral niet van alles zitten verklaren en verzinnen. Daar heeft niemand baat bij en veroorzaakt verwarring.   

Het handelen van de NVWA

De NVWA heeft geen toestemming nodig voor een controle en heeft verregaande bevoegdheden. Een inspecteur mag zijn bevoegdheden alleen gebruiken als dat redelijkerwijs noodzakelijk is. Controles mogen niet verder gaan dan nodig is voor goed toezicht. 

Raadpleeg altijd deskundigen of een advocaat

Bel zo snel mogelijk met een deskundige (ons dus) of een agrarisch recht advocaat. Dit mag al ten tijde van het bezoek.  Laat je belangen goed dienen.