shutterstock_741348823

Wat is compliancy

Compliance meer is dan het voldoen aan formele wet- en regelgeving; ook eigen eisen en die van stakeholders vallen eronder. Compliance is daarmee de basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Al die eisen maken vervolgens deel uit van compliance die met het systeem wordt nagestreefd.

Compliancemanagement is een belangrijke basis voor zelfregulering en het nemen van verantwoordelijkheid om wetgeving met algemene zorgplichten op in te vullen en na te leven. 

Wij adviseren te werken met een tool welke ervoor zorgt dat u voldoet aan de wet- en regelgeving. De tool die wij gebruiken is Pharius, hiermee bent u aantoonbaar compliant.

Met NEN-ISO 37301 wordt een belangrijke ISO-managementnorm toegevoegd die organisaties kunnen toepassen om gestructureerd en aantoonbaar aan wettelijke en stakeholdereisen te voldoen. 

shutterstock_741348823

Bedrijfsscan      

We kunnen een bedrijfsscan (brons, zilver of goud en goud gecertificeeerd) uitvoeren om je bedrijf door te lichten teninde te bepalen of je bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving – de meststoffenwet - en de onderliggende wetgevingen.

Het doel van de bedrijfsscan is om te bepalen of u – na de scan – kunt concluderen of u aan de wet- en regelgeving voldoet en dus "in compliance" bent.

Het is uiteraard van belang dat tijdens de scan volledig transparant wordt gewerkt en alle zaken die goed gaan maar ook de zaken die niet goed gaan aan bod komen. We gaan in deze bedrijfsscan verder dan de traditionele audits voor bijvoorbeeld kwaliteit 9001 en milieu 14001, welke veelal aan deze toetsing niet toekomen.

Na de bedrijfsscan worden adviezen gegeven waarmee je als bedrijf aan de slag kunt, om de zaken te verbeteren, ingeval dit van toepassing is.

 

Bedrijfsscan brons

We hanteren verschillende bedrijfsscans met verschillende resultaten.

Deze basis bedrijfsscan is er op gericht - tijdens een controlebezoek - uw bedrijf te checken of u aan de meststoffenwetgeving voldoet. 

De bedrijfsscan richt zich minimaal op de volgende onderwerpen:

 • Inzicht in uw organisatie, de inrichting van uw organisatie en de borging
 • Aanwezige kennis en vaardigheden algemeen
 • Kennis van de meststoffenwet en hoe je geïnformeerd bent/blijft
 • Gebruik van meststoffen in de praktijk
 • Administratieve verplichtingen meststoffenwet
 • Praktijkcontrole - steekproefcheck - een effectieve check op de registraties en de documenten

Voorafgaande zullen wij u vragen documenten toe te zenden zodat we effectief de bedrijfsscan kunnen uitvoeren.

Wij adviseren u om de tool Pharius aan te schaffen waarmee u aantoonbaar compliant bent.

shutterstock_741348823
shutterstock_1216874827

Bedrijfsscan zilver - zonder certificering

Een uitgebreide bedrijfsscan is de voorloper van de bedrijfsscan "goud" echter enkel gericht op de meststoffenwet.

De bedrijfsscan richt zich op de volgende onderwerpen:

 • Context van de organisatie
 • Leiderschap & commitment, beleid inzake wet- en regelgeving en taken in de organisatie
 • Planning & bepalen van de risico's, doelen en wijzigingen 
 • Ondersteuning, bewustwording, communicatie en documentatie
 • Operationele uitvoering, controle en onderzoek
 • Meten en evalueren van de doelen
 • Kennis van de meststoffenwet en hoe je geïnformeerd bent/blijft
 • Gebruik van meststoffen in de praktijk
 • Administratieve verplichtingen meststoffenwet
 • Praktijkcontrole - steekproefcheck - een effectieve check op de registraties en de documenten

Wij adviseren u om de tool Pharius aan te schaffen waarmee u aantoonbaar compliant bent. 

Bedrijfsscan goud - met certificering

Een uitgebreide bedrijfsscan is de bedrijfsscan met certificering volgens NEN-ISO 37301. De norm voor "compliance managementsysteem". Deze scan richt zich op alle voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving (Arbo/Veiligheid, Milieu, Voedselveriligheid) inclusief uw milieuvergunning.

De bedrijfsscan richt zich op de volgende onderwerpen:

 • Context van de organisatie
 • Leiderschap & commitment, beleid inzake wet- en regelgeving en taken in de organisatie
 • Planning & bepalen van de risico's, doelen en wijzigingen 
 • Ondersteuning, bewustwording, communicatie en documentatie
 • Operationele uitvoering, controle en onderzoek
 • Meten en evalueren van de doelen
 • Audit
 • Management review & continu verbetering

Wij adviseren u om de tool Pharius aan te schaffen waarmee u aantoonbaar compliant bent.

Na deze scan en implementatie kunt u zich laten certificeren door een certificeringsinstelling naar keuze.

shutterstock_1156570792

Compliance tool

Osiris Advies heeft een tool om u maximale ondersteuning te bieden om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Deze applicatie waarmee klanten samen met Osiris Advies werken aan de compliance van de organisatie. Vanuit kantoor, vanuit huis of welke locatie ook is 24/7 aantoonbaar te maken dat er wordt voldaan aan vereisten.

Elk kwartaal geeft Osiris Advies haar klanten alle relevante wijzigingen voor de organisatie op een presenteerblaadje. Gespecificeerd met wat een wijziging daadwerkelijk voor de organisatie betekent. Daarmee kan de klant direct verder en blijft het compliant aan de actuele wetgeving.

Onze tool werkt intuïtief en behoeft weinig uitleg. Daarom kan ook binnen een organisatie eenvoudig met collega’s worden samengewerkt aan compliance. Bijvoorbeeld door het uitzetten van taken waarin wordt aangegeven hoe aan een bepaalde verplichting wordt voldaan.

Osiris Advies is partner van Pharius - de tool voor compliancy.

Afbeelding1